ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
อีเมลล์. [email protected]/[email protected]
เบอร์โทร. 042-663001
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
Khambok Subdistrict Administration Organization
การบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน สืบสานประเพณีผู้ไท อนุรักษ์สมุนไพรภูผากูด ก้าวไปกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
มีประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลคำบกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สมาชิกสภาฯ

 

 

นายค้าย สลางสิงห์

ประธานสภา อบต.คำบก

โทร.0847420716

 

 

นายประยุทธ ปากหวาน

รองประธานสภา อบต.คำบก

โทร.0961193947

 

 

 

นายธีระพล กลางประพันธ์

เลขานุการสภา อบต.คำบก

โทร.0610303700

 

นางวิตดา ห้วยทราย

ส.อบต.คำบก หมู่ที่ 1

โทร.0838966527

 

นางวัชราภรณ์ สุวรรพันธ์

ส.อบต.คำบก หมู่ที่ 3

โทร.0954754199

 

นางธนพร สลางสิงห์

ส.อบต.คำบก หมู่ที่ 4

โทร.0646723350

 

 

 

นายประยงค์ ปากหวาน

ส.อบต.คำบก หมู่ที่ 5

โทร.0930018819