ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
อีเมลล์. [email protected]/[email protected]
เบอร์โทร. 042-663001
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
Khambok Subdistrict Administration Organization
การบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน สืบสานประเพณีผู้ไท อนุรักษ์สมุนไพรภูผากูด ก้าวไปกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
มีประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลคำบกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก และเจ้าหน้าที่ขององค์การบ